Het bestuur

In bestuursjaar 2018-2019 hebben we een vierkoppig bestuur. Na hard werken aan het begin van het jaar is het volgende bestuur gevormd. 

Voorzitter - Lars van Scheijndel

Lars van Scheijndel is een tweedejaars Software & Information Engineering student. 

Portefeuilles: 

 • Gezicht van de vereniging
 • Vergaderingen faciliteren en leiden
 • Contactpersoon bedrijven en verantwoordelijkheid sponsoring
 • Welzijn van de rest van het bestuur
 • Afhandeling niet functionerende bestuursleden
 • Toezicht op de voortgang

Secretaris en vicevoorzitter - Robbert Schuurmans

Robbert Schuurmans is een eerstejaars Business IT & Management student. Een eerstejaars in het bestuur hebben gebeurt eigenlijk nooit, maar toen er een positie vrij kwam pakte Robbert die toch heel graag op. 

Portefeuilles: 

 • Ledenadministratie
 • Contact met de HU en het instituut
 • Contact met andere studie- en studentenverenigingen
 • Contact met leden
 • Notuleren 
 • Agenda's opstellen
 • Algemene ledenvergaderingen uitroepen en faciliteren
 • Vervangen van voorzitter op lange en korte termijn
 • Welzijn van de voorzitter

Penningmeester - Sebastiaan Saarloos

Sebastiaan Saarloos is een tweedejaars Technische Informatica student. Naast zijn rol als penningmeester in het bestuur leidt Sebastiaan ook de Webcommissie. 

Portefeuilles: 

 • Begroting opstellen
 • Begroting bijhouden
 • Communicatie kascommissie
 • Communicatie met de bank
 • Beheer bankrekening
 • Aanvraag subsidies
 • Contributie innen

Comissies:

 • Verantwoordelijk Webcomissie

Commissaris Activiteiten - Jeroen van Hattem

Jeroen van Hattem is een derdejaars Technische Informatica student. Gedurende het hele jaar houdt Jeroen zich bezig met het organiseren van activiteiten. 

Portefeuilles: 

 • Verantwoordelijk Activiteitencommissie
 • Verantwoordelijk Feestcommissie